MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI
BURS BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Fakülte:
Öğretim Türü:

GELİR DURUMU BİLGİLERİ

Herhangi bir işte çalışıyor musunuz?

AİLE DURUMU BİLGİLERİ

Baba

Anne

Okuyan kardeş sayısı

Ailenizin Oturduğu evin Mülkiyet Durumu
Ailenizin Aylık Toplam Geliri

BURS DURUMU BİLGİLERİ

Resmi veya özel kurumlardan burs alıyor musunuz?

ÖZEL DURUM BİLGİLERİ

Herhangi bir engeliniz var mı?

Şehit çocuğu musunuz?

Gazi çocuğu musunuz?

Fakültede devam eden hafızlık programına kaydınız var mı?

Burs, Yardım vb. Durumlarda İstenecek Evrak Listesi

Durumunuza uygun olan belgeleri aşağıdaki linklerden istifade ederek alabilirsiniz:

Bursa başvurma gerekçenizi açıklayınız?

Yukarıdaki bilgilerin tam ve doğru olarak tarafımca doldurulduğunu kabul ve beyan ederim.

Söz konusu bilgilerin tam ve doğru olmadığı tespit edildiğinde bursumun kesileceği bilgisine sahibim. Bu durumda almış olduğum burs tutarını Vakfınızın uygun gördüğü şekilde geri ödemeyi taahhüt ederim.

Burs programına kabul edilmem halinde, eğitim hayatımı tamamlayıp iş yaşamına atıldıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı burs fonuna katkıda bulunmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ediyorum.